KULTY a SEKTY

 

 

Úvod                                 

Definice

Náboženské sekty

Příklady sekt

Důsledky členství

Kult osobnosti

Zajímavosti

 

 

Zajímavosti  

 Tento návod je podle knihy Jiřího Wojnara: „Bestseller v kameni“:

Deset a jeden postup jak si založit sektu

1.      Sesbírej všechny dosažitelné a nadšení budící myšlenky.

2.      Využij je ke zbudování nosné struktury obsahující

a)      pohled na světlé zítřky a vizi absolutního dobra

b)     sumarizovaný popis říše absolutního zla a vizi trestu

c)      východisko směřující k dosažení a) a eliminaci b)

3.      Ustanov se (samozřejmě se vší skromností) zástupcem tajuplných sil personalizovaného dobra, vyber si spolehlivé spolupracovníky  a společně přesvědčte dostatečné množství lidí o tom, že

·        jsou napravitelnými hříšníky

·        za své neštěstí si mohou sami, protože stojí na nesprávné straně.

V těchto lidech pak podle osvědčeného vzorce musíš:

a)      vyvolat a udržovat pocit viny (vůči čemukoli, včetně jich samých)

b)     ukázat, jak se provinění zbavit (systém sebeodpustků je geniální)

c)      definovat podmínky nápravy

d)     infikovat nejméně labilní okruh zklamaných, labilních a duševně nevyrovnaných, se svým osudem nespokojených jedinců, kteří se stanou fanatickými nositeli myšlenky a oporou tvých zájmů.

4.      Nedopusť, aby tobě podobní (ti, kteří vytuší, oč jde a připojí se) dosáhli v hierarchii sekty vyššího postavení, než ty sám; imaginární „síly dobra“ musí jejich ústy (nejlépe písemně) potvrdit tvá tvrzení a tvou vůdčí pozici. Jsi nejkompetentnější, protože jsi byl první!

5.      Publikuj a přednášej i ty sebevětší nesmysly, mluv o lásce a tvař se přitom nesmírně vážně, to bezvadně funguje už tisíce let. Zamoř dopisní schránky letáky a usiluj o přízeň sdělovacích prostředků.

6.      To (a ty), kteří ti stojí v cestě, likviduj prostřednictvím zfanatizovaných, naivních příznivců. Ty se do toho nezapojuj, usmívej se a stále mluv o lásce.

7.      Případné výstřelky svých příznivců přísně, ale s láskou odsuď, ale až poté, co posloužily tvému prospěchu.

8.      Postupně likviduj nebezpečné fanatiky, kteří ti pomohli nahoru.

9.      Nezapomeň při tom neustále hovořit o lásce a o tom, jak nesmírně tyto odpadlíky miluješ přesto, že tě tak hrozně zklamali.

10.  Na veřejnost vystupuj jako ztělesnění všeho, co hlásáš. Vždy se najde dostatek zoufalců, kteří uvěří a obhájí tě. Mluv o lásce!

11.  Nezapomeň před spaním pravidelně a samozřejmě ne bez lásky, zalistovat v Machiavellim. Třeba tam najdeš něco, na co dosud nikdo nepřišel...  

Satanské devatero [A. S. LaVey, Satanská bible]

  1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!

  2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!

  3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!

  4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!

  5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!

  6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným. nikoli péči o psychické upíry!

  7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!

  8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému,mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!

  9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!