KULTY a SEKTY

 

 

Úvod                                 

Definice

Náboženské sekty

Příklady sekt

Důsledky členství

Kult osobnosti

Zajímavosti

 

 

Příklady sekt

  

Název O co usilují Jak navazují kontakt
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) obstát v životě jako mormon a tím se po smrti stát bohem většinou dva mladí cizinci navštěvují byty nebo sekta pořádá různé koncerty, sportovní akce a jiné společenské události
Svědkové Jehovovi přežít světovou atomovou válku, tzv. Armagedon, zachrání se jen ten, kdo předepsaný počet hodin šíří učení, získává nové členy, rozdává časopisy Strážní věž a Probuďte se! dvojice navštěvují byty nebo "náhodně" oslovují lidi na veřejných prostorech
Poselství Grálu žít tak kvalitně, aby člověk po smrti dosáhl převtělení do jednohmotné duchovní sféry nahodile zvou na přednášky a schůzky s intelektuálním programem
Církev sjednocení (moonisté) vytvořit novou lidskou rasu podle pokynů Pravých rodičů Sun Myung Moona a jeho manželky oslovují především vysokoškoláky, zvou do studijních center, kde tzv. bombardováním láskou manipulují s jedincem, aby přijal jejich doktrínu
Rodina přivést co nejvíc lidí ke svérázné verzi křesťanství podle zakladatele Davida Berga, mezi metody patří přehnané projevy fyzické lásky včetně sexuální náhodně, někdy za pomoci pestrobarevných letáků se symbolem pyramidy, píší laskavé dopisy a zvou k užším kontaktům
scientologové osvobodit lidstvo od psychických potíží v tomto nebo v tzv. minulých životech za pomoci technik zakladatele Ronalda Hubbarda, které mají rádoby psychoterapeutický charakter, ale slouží jako zdroj financí rozdávají nebo vkládají do schránek pozvánky na tzv. oxfordský test osobnosti do dianetického centra, výsledek bývá záměrně deprimující, a klientovi jsou proto nabídnuty zdokonalovací kursy
hnutí Hare Kršna vést lidi k uvědomování si boha Kršny pomocí hinduistických technik - recitováním manter - a života oddaného službě bohu Kršnovi rozdávají literaturu, zvou na ekologickou farmu a do vegetariánských restaurací Góvinda
satanisté ovládnout tzv. sílu Zla a využít ji k osobnímu prospěchu kontaktují se třeba při heavymetalových koncertech
Tabulka převzata z:
http://www.superstudent.cz/upload/materialy/801.htm