KULTY a SEKTY

 

 

Úvod                                 

Definice

Náboženské sekty

Příklady sekt

Důsledky členství

Kult osobnosti

Zajímavosti

 

 

Náboženské sekty

Předpoklady pro vznik sekty:

Samozřejmostí pro vznik nové sekty je pochopitelně dostatečný počet oddaných lidí nutných pro chod sekty. Otázkou ovšem je, kde se tito lidi berou? V dnešní uspěchané době si začíná mnoho lidí uvědomovat jakousi svoji zbytečnost ve společnosti a zbytečnost své existence vůbec. (např. vstávat ráno v 5 do práce, udělat si svou osmičku, a druhý den nanovo, muže asi jen těžko naplnit duchovní prázdnotu uvnitř člověka). Proto se člověk snaží najít naplnění svého života v některé z církví. Ty ovšem většinou zaujímají velice tradiční pohled na víru a hloubavějšímu jedinci nedokáží smysluplně vysvětlit stále se rozvíjející vědeckotechnický pokrok. A tak mezi těmito klasickými naukami vzniká široký prostor pro různé alternativní nauky a duchovní proudy. Některé mohou být neškodné, vedené ušlechtilými ideály, schopné skutečně člověku pomoci a naplnit jeho život. Ale také vznikají skupiny založené pro potřeby mocenského a peněžního obohacení svých vůdců.      

Nábor do sekty:

Většina lidí si myslí, že se nemůžou stát členy jakéhokoliv destruktivního kultu a také že jsou nejvíce ohroženi lidé s nižším vzděláním a úrovní vědomostí. Zajímavé ovšem je, že veliké procento členů sekt je vysokoškolsky vzdělaných, společensky úspěšných lidí. Pravděpodobně je těžší tyto lidi přesvědčit, ale s větším procentem úspěšných a známých lidí roste i reputace a věrohodnost sekty. Nejvíce jsou ovlivnitelní lidé kteří prožívají nějakou životní krizi. Zajímavostí muže být, že častou "kořistí" pro náboráře sekt se stávají studenti prvních ročníků vysokých škol. Častým způsobem náboru je položení určitého testu, který je záměrně vyhodnocený špatně, vyvolání pocitu skepse a deprese, a následná ukázka jak se může člověk zlepšit.

Struktura sekty:

Sekta je postavena na velice přísném hierarchickém uspořádání. V čele vždy stojí vůdce, často zakladatel a prorok sekty, jež má absolutní moc. Dalším způsobem jak se stát vůdcem jsou mocenské boje uvnitř sekty, samozřejmě navenek musíme tvrdit, že je vše děláno pro dobro sekty a svoje "zvolení" vůdcem bereme jako velikou odpovědnost a jediné možné řešení. V sektě koluje mnoho peněz. Z nich je část vložena do chodu sekty a náboru nových členů a se zbytkem může neomezeně manipulovat omezená skupina vůdců. Finanční prostředky jsou nejčastěji získávány od členů sekty, kteří ji často odkáží celý svůj majetek. 

Vytvoření závislosti na sektě:

Jestli-že člověk podlehne úvodnímu setkání s náboráři sekty zažije na prvním setkání tzv. love bombing - bombardování láskou. Je zahrnut péčí a pozorností, již se mu v běžném životě nedostává. Prožije pocit absolutního štěstí a ten na něj působí jako droga. Droga v plném významu tohoto slova. Člověk touží po další dávce svého štěstí, ale se zvyšující se závislostí ji záměrně dostává stále méně a za to dává vinu sobě. Proto se snaží co nejvíce uspokojit své vůdce ...

V každé sektě dochází k promyšlené psychické manipulaci

 • Řízené chování – členům se stanovuje místo pobytu, co a kdy budou jíst, kde a v jakých podmínkách budou spát a jak dlouho, provádějí se různé rituály, omezuje se osobní volno, na vše musí být povolení a přestupky se stíhají přísnými tresty
 • Řízení myšlení členové se musejí účastnit nekonečných kurzů a školení, na nichž jsou indoktrinováni, předkládá se  černobílé vidění světa, všechny informace se podávají jako vědecky dokázané, někdy dochází i k definici nových slov v jazyce.
 • Řízené emoce – promyšleně se manipuluje s emocemi členů. Využívání a vzbuzování pocitů viny, strachu, potřeby štěstí, to vše se rafinovaně uplatňuje ve snaze prohloubit závislost lidí. Lidé jsou udržováni v neustálé nejistotě ohledně svého postavení v sektě, jsou nuceni se zpovídat (někdy i veřejně), a rovněž jejich interpersonální vztahy jsou ovládány...
 • Řízené informace – tato metoda je rovněž velmi účinná a známá z doby reálného socialismu.

a používá se dokonalý brainwashing – vymývání mozků.

Některé typické znaky sekt a kultů

,které se ovšem vždy nemusí vyskytovat součastně:

 1. Autoritánské vedení - vůdce kultu má absolutní vliv, vyžaduje se úplná věrnost a oddanost.
 2. Elitářství a výlučnost - sekta hlásá, že je ta jediná pravá, vyvolená a vybírá skupinu lidí schopných zachránit lidstvo od všeho zlého a vyřešit všechny krize.
 3. Šíření dogmy - členové rozšiřují ušení sekty, které považují za jedinou a výlučnou pravdu, které je třeba věřit a o které nikdo nesmí pochybovat (dogma).
 4. Nařizování přesných pravidel a zásad pro život člena - které musí všichni bez výhrad dodržovat. Dělají si absolutní nárok na život členů, až po kontrolu myšlenek a citového života.
 5. Víra je povýšena nad veškeré rozumové poznání - klade se důraz na pocity a emoce. Učení sekty je třeba věřit a nesmí se o něm přemýšlet.
 6. Pronásledování - říká, že si je společnost pro jejich učení vybrala za terč pronásledování a všichni, kteří jejich pravdu nehlásají jsou nepřátelé.
 7. Sankce a tresty - člen, který se bezvýhradně nepřizpůsobí sektě, je k tomu donucovaný různými postihy, tresty a jiným nátlakem.
 8. Při získávání nových členů se používá psychická manipulace - "love bombing" bombardování láskou a sliby o vyřešení všech osobních i celosvětových problémů.