KULTY a SEKTY

 

 

Úvod                                 

Definice

Náboženské sekty

Příklady sekt

Důsledky členství

Kult osobnosti

Zajímavosti

 

 

Kult osobnosti   

Není tomu tak dlouho co někteří z nás mohli být svědky vývoje hned několika historických postav, kolem kterých byl kult osobnosti úmyslně vytvářen. Mohli jsme se přesvědčit o síle a nebezpečnosti tohoto kultu, který zasáhl do myšlení spousty lidí. Samozřejmě mám na mysli postavy Adolfa Hitlera, který si dokázal podmanit většinu německého národa, a Josefa V. Stalina v době totalitního Ruska.  

Vytvoření kultu osobnosti v praxi

Mohlo by se zdát, že se kult osobnosti se vytváří jen kolem vůdců společnosti, jak demokratické tak totalitní. Kult se ovšem může vytvořit i kolem osob nemající s politikou nic společného a zpravidla je vytvářen jaksi přirozeně, bez nátlaků. V dnešní době je to nejčastěji kolem úspěšných herců, zpěváků kapel ap. Já se však zaměřím jen na ty kulty osobnosti, které jsou vytvářeny násilnou, nátlakovou formou zpravidla v totalitních režimech. Není v mých silách popsat všechny prostředky, které se pro vytvoření kultu osobnosti obvykle užívají. Proto se zaměřím jen na ty nejvíce viditelné rysy.

  • Hromadné sdělovací prostředky

Televize, rozhlas, ale i tisk se stávají hlavním prostředkem propagandy. Hlavním cílem bývá zpravidla v posluchači vyvolat pocit národní hrdosti (např. častým přehráváním slavných okamžiků národní minulosti, někdy i se značně pozměněnými historickými souvislosti) a bohaté kulturní minulosti, a následně vůdčí osobnost přirovnat nebo určit jako následovníka dávných "hrdinů". Dále jsou často omývány scény z jeho života a jeho skutky ve prospěch národa. Samozřejmě je mnoho dalších způsobů jak média využít ve svůj prospěch. Všeobecně se pomocí médií dá nejvíce ovlivnit myšlení národa a obrátit nastalou nehodící se situaci ve svůj prospěch.

  • Architektura

Ta se většinou stává nejviditelnějším projevem státní ideologie a kultu osobnosti. Nejdříve člověka napadnou asi sochy v nadživotní velikosti umístěné na významných místech ve městech. Všemožná sousoší vyvolávající pocity národní hrdosti a významných skutků kultovní osobnosti. Vůdcové po sobě nechávají pojmenovávat významné stavby, prosperující podniky, ulice, dokonce i celá města. Po zemi jsou rozesety billboardy s usmívající se tváří a různými hesly.

To vše je ovšem možné jen s přísnou kontrolou vládnoucích orgánů. A zde se většinou setkáme z odvrácenou stranou režimu. Bývá nastolena tvrdá cenzura, omezována svoboda jedince, odklízení nepohodlných osob do ústraní, vězení a často k jejich fyzické likvidaci.     

Jako takový příklad bych chtěl uveřejnit následující tabulku, která je převzata z www stránek na kterých se můžete dozvědět více o vývoji kultu osobnosti kolem prezidenta Nijazova v dnešním Turkmenistánu.

http://www.slavomirhorak.euweb.cz/turkmen2003.htm
Prosinec 1985 Jmenování Saparmyrata Nijazova prvním tajemníkem komunistické strany Turkmenistánu.
1986-1989 Čistka ve státním aparátu.
Leden 1990 Zvolení Nijazova předsedou nejvyššího Sovětu Turkmenské SSR.
Říjen 1990 Zvolení Nijazova presidentem republiky.
Prosinec 1991 Zákon o ochraně cti a důstojnosti presidenta.
Duben 1992 Vyhlášení kultu osobnosti Saparmyrata Nijazova.
Květen 1992 Schválení nové ústavy.
Červen 1992 Presidentské volby. Nijazov byl znovu zvolen presidentem.
Červenec 1992 Odvolání opozičních ministrů z vlády. První vlna emigrace elit.
Říjen 1993 Halk maslahaty přiznal Nijazovovi čestné příjmení Türkmenbašy (Otec Turkmenů)
Leden 1994 Referendum o prodloužení pravomocí presidenta do roku 2002 a zrušení voleb v roce 1997.
Duben 1994 Zavedení každodenní přísahy věrnosti presidentovi.
Červen 1996 Mešita Saparmyrata Hodži v Geok Depe byla vyhlášena Mekkou Turkmenů.
1996-1999 Snaha hledat mezi předky Türkmenbašyho Proroka Muhammada, později Alexandra Velikého.
Prosinec 1999 Volby do parlamentu. Halk maslahaty jmenoval presidenta Nijazova doživotním presidentem Turkmenistánu.
Březen 2001-leden 2002 Nová čistka ve státním aparátu, někteří významní státní představitelé (Boris Šichmuradov, Nurmuhammet Chanamov, Chudajberdy Orazov) oznámili přechod do opozice.
Květen 2001 Celosvětová humanitární asociace Turkmenů navrhla udělit presidentovi Türkmenbašymu čestný přídomek Beýik (Veliký).
Květen 2001 Tiskový mluvčí presidenta Kakamurat Ballyjev a novinář Odejev navrhli prohlásit Türkmenbašyho Prorokem v souvislosti s vydáním svaté knihy Ruhnama.
Duben 2002 Schválen zákon o vojenských hodnostech, který zavedl pro presidenta funkcí maršála turkmenské armády.
Červenec 2002 Zavedeny nové názvy měsíců roku, které připomínají presidenta a historii – Türkmenbašy, Baydak (vlajka), Nowrúz (nový rok), Gurbansoltan (matka Türkmenbašyho), Magtymkuli (básník), Oguz (jedná z významných „turkmenských“ dynastií), Gorkut (jeden z významných hrdinů turkmenské historie), Alp Arslan (seldžucký sultán), Ruhnama, Garašsyzlyk (nezávislost), Sanjar (seldžucký sultán), Bitaraplyk (neutralita).
Říjen 2002 Neúspěšný pokus o atentát na presidenta. Kořeny atentátu jsou nejasné. Pokračování již více jak rok trvajících čistek ve státním aparátu.