KULTY a SEKTY

 

 

Úvod                                 

Definice

Náboženské sekty

Příklady sekt

Důsledky členství

Kult osobnosti

Zajímavosti

 

 

Úvod    

Cultus je latinský výraz pro uctívání, zbožňování

Pojem kult se dá použít v mnoha ekvivalentních jazykových formulacích. Určitě již většina z Vás slyšela pojmy jako kultovní kapela, kultovní film, ale třeba i satanistický kult, kult osobnosti a mnoho jiných. Z tohoto příkladu je zřejmé, že pojem kult se netýká jen náboženských skupin, ale můžeme se s ním setkat v téměř každé sféře lidského života. Proto jsem se nezaměřil jen na náboženské kulty, ale dal jsem prostor i jiným typům kultů.

Avšak největší část těchto stránek je věnován právě náboženským kultům a to z toho důvodu, že pojem kult byl ve své nejranější fázi vnímán především jako skupina lidí uctívajících nějaké božstvo.

A právě v náboženských kultech jsem se setkal s pojmem destruktivní kult. Může být chápán jako ničivý, rozvratný kult. Do jisté míry je destruktivní kult synonymem slova sekta v dnešním chápání tohoto pojmu, ale je to přesnější výraz, protože destruktivní se samozřejmě může stát jakkoli velká či tradiční náboženská společnost. Tudíž se často můžeme setkat se záměnou těchto dvou pojmů.

Díky tomu jsem rozšířil tyto stránky, nejprve se měli zabývat jen kulty, i o sekty. I když je to v podstatě jen formální úprava.

Některé sekty mohou být pro člověka i pro celou společnost velmi nebezpečné(viz. kapitola Důsledky členství). Z toho důvodu jsem jim věnoval největší prostor.

Zdroje:
http://pes.internet.cz/scifi/clanky/27314_0_0_0.html
http://globalsystems.3web.cz/clanky/kulty.htm
http://www.qant.cz/otaulc/text%5C451_3.htm
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3506
http://www.volny.cz/rodna-vira/referaty.htm
http://www.slovanet.sk/integra/clanky/kulty.pdf
http://www.superstudent.cz/upload/materialy/801.htm
http://www.slavomirhorak.euweb.cz/turkmen2003.htm